Câu hỏi:

Hoạt động dịch thuật là gì?

Trả lời:

Hoạt động dịch thuật (translation activities) có nghĩa là hoạt động chuyển đổi ngôn ngữ bao gồm chuyển đổi ngôn ngữ cho văn bản, âm thanh, nội dung số, nội dung đa phương tiện, …

Như vậy, dịch thuật, phiên dịch, phụ đề, lồng tiếng, … đều gọi chung là các hoạt động dịch thuật.