Question:

“Phẫu thuật sọ não thức tỉnh” dịch sang tiếng Anh là gì?

Answer:

“Phẫu thuật sọ não thức tỉnh” dịch sang tiếng Anh là “Awake Craniotomy”.