Bộ nhớ dịch thuật: Tăng hiệu quả và chất lượng bản dịch theo thời gian

Bộ nhớ dịch thuật: Tăng hiệu quả và chất lượng bản dịch theo thời gian

Bộ nhớ dịch (TM) là yếu tố cần thiết để tạo ra các bản dịch nhất quán và có thể giảm đáng kể chi phí dịch thuật. TM sẽ lưu trữ toàn bộ các bản dịch dưới dạng các câu song ngữ và sẽ gợi ý cho người dịch khi tính toán có tỷ lệ trùng lặp khi họ thực hiện dịch một bản dịch mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chất lượng của TM cũng sẽ quyết định đến chất lượng và thời gian thực hiện các bản dịch mới. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem TM hoạt động như thế nào và tại sao lại giúp tăng hiệu quả và chất lượng dịch thuật theo thời gian.

Bộ nhớ dịch thuật: Tăng hiệu quả và chất lượng bản dịch theo thời gian

Updating …