, ,

Dịch thuật theo tiêu chuẩn ISO tại AM Việt Nam

Dịch thuật theo tiêu chuẩn ISO tại AM Việt Nam

blank
Dịch thuật theo tiêu chuẩn ISO tại AM Việt Nam

AM Vietnam is a translation service provider (TSP) with a certified Quality Management System in accordance with the requirements of ISO 9001:2015, aiming to provide services in accordance with ISO 17100 – an international standard providing requirements for translation services. This article will provide you with an overview of the Translation in accordance with ISO standards at AM Vietnam.

To provide translation services in accordance with the abovementioned ISO standards, AM Vietnam focuses on meeting the requirements related to three core issues, including: Human resources, Technological resources, and Processes for the delivery of a translation service.

Human resources in accordance with ISO standards?

All people involved in the processes for delivery of translation services in accordance with ISO standards at AM Vietnam, including both internal and outsourced employees (Part-timers), are fully qualified and certified in accordance with the following specific requirements:

For Translators:

Regarding certifications, all Translators at AM Vietnam have:

  • Graduated from university or received higher education with a major in translation; or
  • Graduated from university with a major other than translation and at least two years of professional translation experience, or
  • 5 years of professional translation experience.

Regarding qualifications, Translators involved in the delivery of translation services in accordance with ISO standards must:

  • Clearly understand source language and have an excellent command of target language.
  • Accurately translate the content from source language into target language in compliance with the requirements, instructions, terminology/references provided by the clients, spelling and punctuation rules in target language, ensuring appropriate terminology, content coherence, and appropriate, natural style in target language.
  • Research and acquire linguistic and specialized knowledge necessary to understand source language content and translate it into target language.
  • Using information technology tools and systems to help with the entire translation process.

For Reviewers:

Translators at AM Vietnam who fully meet the abovementioned certification and qualification requirements can assume the role of Reviewer [TTH1] after at least two years of translation experience in related fields.

For Specialized Reviewers:

At AM Vietnam, Specialized Review is carried out by qualified, certified Reviewers or by experts, or people highly experienced in related fields.

For Project Managers:

Project Manager is an indispensable role in delivery of translation services in accordance with ISO standards. A Project Manager at AM Vietnam must have the right qualifications to communicate with clients, assist the company in delivery of translation services, satisfy clients’ specific requirements, expectations and instructions for each project, and he/she must know the translation industry well with great insight on the company’s translation processes. Most importantly, a project manager at AM Vietnam must have management experience and extraordinary management skills to lead teams toward meeting the increasingly strict requirements of domestic and international clients.

Technological resources in accordance with ISO standards?

AM Vietnam has the infrastructure to ensure the availability and usage of the following equipment:

  • Technical equipment enabling efficient completion of translation projects, safe and secure processing, storage, recovery and destruction of relevant data and documents in accordance with ISO standards.
  • Communication equipment including hardware and software.
  • Translation tools, translation management systems, terminology management systems, and other systems for management of translation-related linguistic resources.

Translation processes in accordance with ISO standards?

At AM Vietnam, we plan and follow pre-production, production and post-production processes.

AM Vietnam has pre-production processes to prepare and analyze clients’ requirements, determine project feasibility, create quotes, and enter into contracts with clients.

Other activities are also performed including: collecting and processing additional information from the clients, preparing the project in terms of administrative, technical and linguistic aspects, including terminology and style guide.

During production, AM Vietnam adheres to project management processes (assumed by Project Manager) and translation processes including steps such as Translating-Checking, Language Review, Specialized Review, Proofreading, Finalizing and delivery.

AM Vietnam has post-production processes for receiving, responding and processing in accordance with clients’ feedback so that the translation when put into use will be completely suitable for its intended use.

Above is an overview of the Translation in accordance with ISO standards at AM Vietnam. For more information, please contact us via email: [email protected] or call 0243.878.9800.

 

Dịch thuật theo tiêu chuẩn ISO tại AM Việt Nam

Melisa Tran

Melisa Tran

Senior Translator

More articles

84286-GIảm chi phí dịch thuật

04 cách giảm chi phí dịch thuật cho doanh nghiệp

Bản địa hóa ứng dụng di động, trang web hoặc trò chơi điện tử là một nhu cầu tất yếu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường quốc tế. Cùng tìm hiểu cách áp dụng các giải pháp bản địa hóa để tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí dịch thuật.

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84149-Su dung Google dich hieu qua-2

04 Cách Sử dụng Google Translate Hiệu quả nhất

Google Translate đã được phát triển thành một công cụ đạt năng suất cao, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và giải quyết được nhu cầu có một bản dịch đủ để hiểu nghĩa. Trong bài viết này, AM Việt Nam sẽ chia sẻ về 4 cách để sử dụng Google Translate hiệu quả nhất.

84286-GIảm chi phí dịch thuật

04 cách giảm chi phí dịch thuật cho doanh nghiệp

Bản địa hóa ứng dụng di động, trang web hoặc trò chơi điện tử là một nhu cầu tất yếu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường quốc tế. Cùng tìm hiểu cách áp dụng các giải pháp bản địa hóa để tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí dịch thuật.

blank

Dịch thuật theo tiêu chuẩn ISO tại AM Việt Nam

AM Việt Nam là công ty dịch thuật có Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001-2015, định hướng cung cấp dịch vụ theo tiêu