Question:

AHRQ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổ chức nghiên cứu y tế và chất lượng

Tiếng Anh: Agency for Healthcare Research and Quality


Tổ chức nghiên cứu y tế và chất lượng là một trong 12 tổ chức trực thuộc Bộ Y tế Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu xây dựng chính sách y tế và chất lượng, hiệu quả của các dịch vụ y tế, trong đó an toàn người bệnh là một trong những chủ đề ưu tiên. Trang thông tin điện tử của AHRQ là một trong những trang thông tin về y tế có uy tín và được nhiều cơ sở y tế trên thế giới tham khảo.