Question:

Các tổ chức độc quyền thiết lập giá cả độc quyền để nhằm mục đích cuối cùng là gì?

Answer:

Thu lợi nhuận độc quyền cao.

Vì: Khi bán, ,mua với giá cả độc quyền nhà Tư bản độc quyền sẽ thu lợi nhuận siêu ngạch cộng với lợi nhuận bình quân.