Question:

CBOT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sàn giao dịch Chicago

Tiếng Anh: Chicago Board of Trade


Sàn giao dịch Chicago (CBOT) là một sàn giao dịch hàng hóa được thành lập vào năm 1848 tại Mỹ. Sàn giao dịch Chicago ban đầu chỉ giao dịch các mặt hàng nông sản như lúa mì, ngô và đậu nành. Bây giờ nó cung cấp các quyền chọn và hợp đồng tương lai của nhiều loại sản phẩm bao gồm vàng, bạc, trái phiếu kho bạc Mỹ và năng lượng.