Question:

FDA là viết tắt tiếng Anh của cơ quan nào?

Answer:

FDA = Food and Drug Administration

  • Tiếng Việt: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
  • Tên viết tắt đầu đủ: USFDA
  • Năm thành lập: 1906
  • Trụ sở: Washington DC, Hoa Kỳ.
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ