Question:

CRM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Quản lý quan hệ khách hàng

Tiếng Anh: Customer Relationship Management


CRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, một chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng để giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách củng cố sự hài lòng của khách hàng, lòng trung thành.