Question:

CRNA là gì ?

Answer:

Tiếng Việt: Y tá gây mê có chứng chỉ hành nghề

Tiếng Anh: Certified registered nurse anesthetist


Y tá gây mê có chứng chỉ hành nghề (CRNA): chuyên về tiến hành và giám sát quá trình gây mê. Họ chuẩn bị cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật, điều hành gây mê, và giám sát sự hồi tỉnh sau gây mê. Các y tá gây mê có chứng chỉ hành nghề nhận được đào tạo 2 đến 3 năm trong lĩnh vực này.