Question:

CS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phòng Dịch vụ Khách hàng

Tiếng Anh: Customer Service


Phòng Dịch vụ khách hàng là một hệ thống được xây dựng để tạo ra mối liên kết liên tục từ khi tiếp xúc với khách hàng lần đầu tiên cho đến khi sản phẩm được giao nhận và được khách hàng sử dụng, hướng đến mục tiêu giúp khách giải quyết các vấn đề liên quan và cảm thấy hài lòng trong quá trình trong và cả sau khi bán.

CS chỉ những hoạt động trước, trong và sau một hoạt động mua bán, trao đổi nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng, cho họ thấy rằng việc lựa chọn dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu của bạn là đúng đắn và thoả mãn sự kỳ vọng của họ.