Câu hỏi:

Đại học tổng hợp LOMONOSOV MOSCOW (MSU) của nước Nga đào tạo những ngành gì?

Trả lời:

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow là trường Đại học đầu tiên của Nga được thành lập vào năm 1755 theo sáng kiến ​​của Mikhail Lomonosov, một nhà khoa học xuất sắc của thời kỳ Khai sáng, người có kiến thức uyên thâm và là một nhà thông thái đã tạo động lực cho dự án thành lập trường. Không phân biệt nền tảng kiến thức, sinh viên luôn được nhận vào Đại học để tiếp tục trở thành cựu sinh viên nổi tiếng của nhà trường – các nhà khoa học và học giả nổi tiếng. Các sinh viên tập trung ở đây để học tập, nghiên cứu, để thúc đẩy giới hạn của kiến thức.

Các ngành đào tạo tại đại học LÔ-MÔ-NÔ-XỐP:

 1. Khoa Cơ học và Toán học, Khoa Toán tính toán và Điều khiển học
 2. Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa kỹ thuật vật lý và hóa học cơ bản
 3. Khoa Khoa học Vật liệu
 4. Khoa Sinh học, Khoa Kỹ thuật sinh học và Tin sinh học, Khoa Công nghệ Sinh học
 5. Khoa Khoa học Đất, Khoa Địa chất, Khoa Địa lý
 6. Khoa Y học Cơ bản
 7. Khoa Lịch sử, Khoa Ngữ văn, Khoa Triết học
 8. Khoa Kinh tế, Khoa Hành chính Công, Khoa Quản trị Kinh doanh
 9. Khoa Luật
 10. Khoa Báo chí, Trường truyền hình
 11. Khoa Tâm lý họcKhoa Xã hội học, Khoa Ngoại ngữ và Nghiên cứu Khu vực
 12. Khoa Chính trị Thế giới, Khoa Khoa học Chính trị
 13. Khoa Mỹ thuật và Nghệ thuật Biểu diễn
 14. Khoa Quy trình Toàn cầu
 15. Khoa Nghiên cứu Giáo dục, Khoa Quản lý và Đổi mới Sau đại học
 16. Khoa Nghiên cứu Vũ trụ, Khoa Huấn luyện quân sự
 17. Trường Kinh tế Moscow, Trường Cao học Kinh doanh Sáng tạo
 18. Trường Biên dịch và Phiên dịch, Trường Kiểm toán Nhà nước
 19. Trường Cao học Kinh doanh Sáng tạo, Trường Khoa học Xã hội Đương đại
 20. Trường Chính sách cao hơn về văn hóa và quản lý trong lĩnh vực nhân văn
 21. Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi