Question:

Giấy lưu trú COE là gì?

Answer:

COE (Certificate of Eligibility) là Giấy chứng nhận lưu trú được xác nhận bởi Cục Xuất Nhập Cảnh của Nhật bản về tư cách lưu trú hợp pháp của Bạn tại Nhật. Đây là Giấy chứng nhận bắt buộc phải có nếu bạn dự định lưu trú tại Nhật trong thời gian hơn 90 ngày.

Các trường hợp cần sử dụng Giấy chứng nhận lưu trú là:

  • Du học sinh;
  • Sang Nhật làm việc;
  • Định cư lâu dài tại Nhật Bản.