Question:

EMS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Dịch vụ y tế khẩn cấp

Tiếng Anh: Emergency Medical Services


Dịch vụ y tế khẩn cấp còn được gọi là dịch vụ xe cứu thương, là dịch vụ khẩn cấp điều trị bệnh và thương tật cần có phản ứng y tế khẩn cấp, điều trị ngoài bệnh viện và vận chuyển đến chăm sóc chuyên biệt.

Ở hầu hết các nơi, dịch vụ y tế khẩn cấp có thể được các thành viên của cộng đồng (cũng như các cơ sở y tế, các dịch vụ khẩn cấp khác, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng) gọi tới thông qua một số điện thoại khẩn cấp để họ liên lạc với một cơ sở kiểm soát, sau đó sẽ gửi tới nơi cần đến một xe thiết bị phù hợp để đối phó với tình hình. Xe cứu thương là phương tiện chính để thực hiện dịch vụ y tế khẩn cấp, mặc dù một số dịch vụ cũng sử dụng ô tô, xe máy, máy bay hoặc thuyền. Các cơ quan EMS cũng có thể vận hành dịch vụ vận chuyển bệnh nhân không khẩn cấp, và một số có các đơn vị hỗ trợ các hoạt động cứu hộ kỹ thuật như thoát hiểm, cứu nước và tìm kiếm cứu nạn.

Là một giải pháp cấp cứu đầu tiên, EMS cung cấp điều trị tại hiện trường cho những người cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Nếu thấy cần thiết, họ có nhiệm vụ chuyển bệnh nhân đến điểm chăm sóc tiếp theo. Đây rất có thể là một khoa cấp cứu của bệnh viện.