Question:

FOIA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đạo luật tự do thông tin Hoa Kỳ

Tiếng Anh: Freedom of Information Act


Đạo luật tự do thông tin Hoa Kỳ ( FOIA ) là một luật tự do thông tin liên bang đòi hỏi phải tiết lộ toàn bộ hoặc một phần các thông tin và tài liệu chưa được phát hành trước đây do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát theo yêu cầu. Đạo luật xác định hồ sơ của cơ quan phải tiết lộ, phác thảo các thủ tục công bố bắt buộc và xác định chín trường hợp miễn trừ cho quy chế. Tổng thống Lyndon B. Johnson, mặc dù có những hành vi sai trái, đã ký Đạo luật Tự do Thông tin thành luật vào ngày 4 tháng 7 năm 1966 và nó có hiệu lực vào năm sau. Đạo luật nhằm mục đích làm cho các chức năng của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ minh bạch hơn để công chúng Mỹ có thể dễ dàng xác định các vấn đề trong hoạt động của chính phủ và gây áp lực lên Quốc hội, các quan chức cơ quan và Tổng thống để giải quyết chúng.