Question:

GRN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phiếu Nhận Hàng

Tiếng Anh: Goods Received Note


Phiếu nhận hàng: Phiếu nhập kho liệt kê hàng hóa mà doanh nghiệp đã nhận. Đây là sự xác nhận rằng tất cả các hàng hóa đã được nhận và thường dùng để so sánh với đơn đặt hàng trước khi thanh toán.