Câu hỏi:

Hợp đồng tín dụng là gì”

Trả lời:

Hợp đồng tín dụng là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên: một bên là bên cung cấp tín dụng (bên cho vay) và bên còn lại là bên vay.

Bên cho vay có thể là một trong các bên sau đây:

 • Một ngân hàng
 • Một tổ chức tín dụng không phải ngân hàng
 • Một nhóm ngân hàng (dàn xếp vốn)
 • Một nhóm các công ty tín dụng không phải ngân hàng (dàn xếp vốn)
 • Nhóm liên kết giữa ngân hàng và công ty tín dụng không phải ngân hàng (dàn xếp vốn)

Bên vay có thể là một trong các bên sau đây:

 • Một cá nhân
 • Một tổ chức, công ty

Trong hợp đồng này, bên cung cấp tín dụng đồng ý cung cấp số tiền nhất định cho bên vay, được gọi là khoản vay, và bên vay đồng ý trả lại số tiền đó theo điều kiện cụ thể, thường bao gồm lãi suất và thời hạn trả nợ.

Hợp đồng tín dụng thường bao gồm các điều khoản và điều kiện về việc cung cấp và sử dụng tín dụng sau:

 • mức lãi suất,
 • thời hạn trả nợ,
 • cơ chế thanh toán,
 • quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên,
 • và các điều kiện bổ sung khác như phí và điều kiện về việc chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng tín dụng là một phần quan trọng của hệ thống tài chính và thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cá nhân hoặc tiêu dùng.