Question:

ISM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Viện Quản lý cung ứng

Tiếng Anh: Institute of Supply Management


Viện Quản lý cung ứng (ISM) là hiệp hội quản lý cung ứng lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 1915, hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ phục vụ các chuyên gia và tổ chức quan tâm đến quản lý cung ứng, cung cấp cho họ giáo dục, đào tạo, bằng cấp, ấn phẩm, thông tin và nghiên cứu.

ISM hiện có 50.000 thành viên tại hơn 90 quốc gia. Nó cung cấp hai bằng cấp, Chứng nhận chuyên nghiệp về Quản lý cung ứng (CPSM) và Chứng nhận chuyên nghiệp về đa dạng nhà cung cấp (CPSD) và hợp tác với Trường kinh doanh WP Carey tại Đại học bang Arizona, tài trợ cho CAPS Research.

ISM cạnh tranh với một số tổ chức giáo dục, chứng nhận và thành viên phục vụ cho chuỗi cung ứng, bao gồm APICS, Hiệp hội mua hàng cấp độ tiếp theo, Hiệp hội quản lý hợp đồng quốc gia, Hiệp hội mua hàng Mỹ, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng và mua hàng xuất sắc và Viện Mua sắm & Cung ứng đặc quyền.