Question:

NPS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng

Tiếng Anh: Net Promoter Score


NPS là chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng dùng để đo lường khả năng họ giới thiệu thương hiệu với bạn bè và người thân. NPS là một tiêu chuẩn mà các công ty đo lường để đánh giá và cải thiện lòng trung thành của khách hàng. Việc tìm ra và quản lý chỉ số NPS sẽ là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp gia tăng tính cạnh tranh, giữ lại khách hàng quay lại với doanh nghiệp.