Question:

R&D là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nghiên cứu và phát triển

Tiếng Anh: Research and Development


Nghiên cứu và phát triển là giai đoạn phát triển đầu tiên của một dịch vụ tiềm năng mới hay quá trình sản xuất, đề cập đến các hoạt động mà các công ty thực hiện để đổi mới và ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới. Mục tiêu của R&D thường là đưa các sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường và làm tăng lợi nhuận của công ty.

Các hoạt động R&D được thực hiện bởi các công ty trong mọi lĩnh vực và ngành công nghiệp. Doanh nghiệp tăng trưởng thông qua những cải tiến và sự phát triển của hàng hóa và dịch vụ mới.
Các công ty dược phẩm, chất bán dẫn và phần mềm, công nghệ có xu hướng chi tiêu nhiều nhất cho R&D.