Question:

RFQ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Yêu cầu Báo Giá

Tiếng Anh: Request for Quote


Yêu cầu báo giá là lời đề xuất gửi bởi một công ty tới nhà cung cấp, yêu cầu nhà cung cấp gửi báo giá và đặt giá thầu cho cơ hội thực hiện một số nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể.

Yêu cầu báo giá thường là bước đầu tiên trong quá trình gửi đề nghị mời thầu. Hai tài liệu này tương tự nhau, vì chúng cung cấp chi tiết về dự án hoặc dịch vụ cần thiết, nhưng yêu cầu báo giá thường đòi hỏi báo giá chi tiết hơn.

Nội dung của yêu cầu báo giá:

Ngoài giá cả, yêu cầu báo giá có thể bao gồm các chi tiết như điều khoản thanh toán, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lựa chọn giá thầu của công ty, thời hạn gửi,v.v…

Ví dụ một cơ quan chính phủ muốn mua 500 máy tính với dung lượng ổ cứng và tốc độ xử li cụ thể sẽ gửi yêu cầu báo giá cho một số nhà cung cấp là nhà thầu tiềm năng.