Question:

SSN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Số an sinh xã hội

Tiếng Anh: Social Security Number


Số an sinh xã hội là số mà chính quyền Hoa Kỳ cấp cho người mới định cư. Người lao động tại Hoa Kỳ sẽ được Sở An ninh xã hội SSA (Social Security Administration) cấp thẻ an sinh xã hội. Trên thẻ có một dãy 9 chữ số. Được cấp ngay sau khi công dân Mỹ hoàn tất hồ sơ xin thẻ. Dãy số này là một phần hết sức quan trọng. Giúp Chính phủ thuận tiện trong việc kiểm tra danh tính của người dân tại đây. Nó có chức năng tương tự như chứng minh nhân viên ở Việt Nam vậy.

Mỗi cá nhân lao động hợp pháp tại đất nước đa chủng tộc này đều bắt buộc đóng thuế theo quy định. Người đó phải có số an sinh xã hội. Họ cũng phải khai báo mã số này khi tìm kiếm việc làm, nhận phúc lợi xã hội hoặc bất kỳ chính sách nào từ Chính phủ. Ngoài ra, chính quyền còn dùng social security number để theo dõi thu nhập và tính số tiền an sinh xã hội người lao động có thể được hưởng.