Question:

THA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thay khớp háng

Tiếng Anh: Total Hip Arthroplasty


Thay khớp háng/thay khớp hông là một thủ tục phẫu thuật trong đó khớp hông được thay thế bằng khớp giả được cấy ghép. Phẫu thuật thay khớp háng có thể được thực hiện dưới dạng thay khớp háng toàn phần (total hip arthroplasty – THP) hoặc thay khớp háng bán phần (hemiarthroplasty). Phẫu thuật chỉnh hình khớp thay thế như vậy thường được tiến hành để giảm đau viêm khớp hoặc trong một số gãy xương hông. Thay khớp háng toàn phần bao gồm thay thế cả ổ cối và đầu xương đùi trong khi phẫu thuật thay khớp háng bán phần thường chỉ thay thế đầu xương đùi. Thay khớp háng hiện là một trong những phẫu thuật chỉnh hình phổ biến nhất, mặc dù sự hài lòng của bệnh nhân trong ngắn hạn và dài hạn rất khác nhau. Khoảng 58% tổng số thay thế hông được ước tính kéo dài 25 năm. Chi phí trung bình của một lần thay khớp háng vào năm 2012 là 40.364 đô la tại Mỹ và khoảng 7.700 đến 12.000 đô la ở hầu hết các nước châu Âu.