Question:

THC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phụ phí xếp dỡ tại cảng

Tiếng Anh: Terminal Handling Charge


Phụ phí xếp dỡ tại cảng là phí bốc container lên tàu ở cảng bốc và phí dỡ container xuống tàu ở cảng dỡ. Phí này tính trên mỗi container và thay đổi tùy loại container, tùy loại hàng, tùy hãng tàu.

Cảng thu phí này từ hãng tàu theo hợp đồng thuê sử dụng trang thiết bị, công cụ dụng cụ trong cảng giữa hai bên, sau đó hãng tàu thu lại từ chủ hàng (người gửi và người nhận hàng).

Có hai đầu phí THC: THC đầu bốc và THC đầu dỡ. Hãng tàu đầu bốc thì thu phí THC đầu bốc, hãng tàu đầu dỡ thì thu phí THC đầu dỡ.

Tùy thuộc vào điều kiện bán hàng (Incoterms) mà người xuất khẩu/người nhập khẩu sẽ trả phí hai đầu, hay mỗi bên chỉ trả phần mình.