Question:

Tích tụ và tập trung tư bản của tư bản độc quyền ngày nay có biểu hiện mới là: Xuất hiện các công ty độc quyền xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên nhân nào dẫn đến biểu hiện mới này?

Answer:

Các xí nghiệp vừa và nhỏ là hệ thống gia công của các công ty độc quyền; các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những thế mạnh riêng.