Question:

UI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giao diện cho người dùng

Tiếng Anh: User Interface


Giao diện cho người dùng sẽ bao gồm tất cả những thứ mà người dùng có thể nhìn thấy ở trên trang web. Đó là: bố cục sắp xếp của trang web ra sao, màu sắc của web thế nào, font chữ mà web hay app đó sử dụng là gì, những hình ảnh được hiển thị trên web có thú vị không…