Mã ngôn ngữ quốc gia theo chuẩn ISO 639

Mã ngôn ngữ quốc gia theo chuẩn ISO 639

Tìm hiểu bảng mã ngôn ngữ theo chuẩn ISO 639 và những ứng dụng trong quản lý dịch thuật chuyên nghiệp.
Mã ngôn ngữ quốc gia theo chuẩn ISO 639

Mã ngôn ngữ là gì?

Mã ngôn ngữ là mã riêng biệt được gán bằng chữ cái đại diện cho một ngôn ngữ nhất định. Mã ngôn ngữ mang yếu tố định danh hoặc yếu tố phân loại các ngôn ngữ. 

Thông thường các tên ngôn ngữ rất dài dòng và không thống nhất. Điều này rất khó khăn cho việc quản lý và đặc biệt cho điện toán. Các nhà nghiên cứu đã xây dựng đánh mã số cho các ngôn ngữ để tạo được sự đồng nhất về độ dài, sự logic và dễ sử dụng. 

ISO 630 là gì?

ISO 639 là một danh pháp tiêu chuẩn được sử dụng để phân loại ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ được gán một chữ viết tắt gồm hai chữ cái và ba chữ cái.

Mã ngôn ngữ quốc gia theo chuẩn ISO 639

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84149-Su dung Google dich hieu qua-2

04 Cách Sử dụng Google Translate Hiệu quả nhất

Google Translate đã được phát triển thành một công cụ đạt năng suất cao, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và giải quyết được nhu cầu có một bản dịch đủ để hiểu nghĩa. Trong bài viết này, AM Việt Nam sẽ chia sẻ về 4 cách để sử dụng Google Translate hiệu quả nhất.