Term search

HEV là gì?

HEV là viết tắt của “Hybrid Electric Vehicle” là một loại phương tiện giao thông sử dụng động cơ lai ghép giữa động cơ đốt

Read More »

Dịch bệnh là gì?

Dịch bệnh (Dịch, Bệnh dịch) là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính

Read More »

Chụp CT là gì?

Chụp CT (CT Scan – Chụp cắt lớp vi tính) là một kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong nhiều trong hoạt động khảo sát

Read More »