Question:

HEV là gì?

Answer:

HEV là viết tắt của “Hybrid Electric Vehicle” là một loại phương tiện giao thông sử dụng động cơ lai ghép giữa động cơ đốt trong và điện.