Dịch vụ hành chính doanh nghiệp

Là một doanh nghiệp nhỏ hay lớn, thật dễ dàng để quên đi những chi tiết nhỏ cho phép công ty của bạn hoạt động trơn tru.

Bạn đang tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ hoạt động hành chính cho doanh nghiệp của mình?

Nhiều doanh nghiệp không có thời gian để quản lý một số quy trình làm việc hàng ngày hoặc muốn giảm chi phí cho nhu cầu trả lương và quản lý thêm nhân viên toàn thời gian. Tại AM Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ hành chính chuyên nghiệp giúp bạn có thể giải phóng tài nguyên để tập trung phát triển doanh nghiệp của mình.
Cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp

Giải pháp hỗ trợ hành chính chuyên nghiệp AM.

icon4

Kinh nghiệm

Chúng tôi có trên 10 năm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động thành công tại Việt Nam

icon1

Đội ngũ

Đội ngũ được đào tạo bài bản, mỗi người thực sự là một chuyên gia trong lĩnh vực của họ

Nhanh

Dịch vụ được cung cấp gần như ngay lập tức 24/7. Chúng tôi có hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc cho mọi yêu cầu hành chính của khách hàng.

Bảo mật

Tuân thủ các nguyên tắc và chính sách bảo mật của khách hàng. Mọi nguồn lực của chúng tôi thực hiện công việc của mình một cách cẩn trọng trong sự giám sát chặt ché.

In ấn & chuẩn bị hồ sơ

AM Vietnam’s interpreters have proficient interpreting skills, excellent interpersonal skills, strong research skills and in-depth technical knowledge. Our interpreters are empowered with regular training and update on advanced supporting technologies. They are also highly regarded for passion, adaptability, dependability and professional ethics.​​

  • Booth interpreting in large conferences
  • Premium whisper interpreting
  • Simultaneous interpreting for multi-party online conferences

Xử lý tài liệu

We have a diverse team of interpreters with proper capability for all interpretation needs. We are well experienced to handle both VIP and simple interpretation requests.

  • Consecutive interpreting in training courses
  • Interpreting in court and testimony or for police reporting
  • Interpreting for contract negotiations or interviews.

Công chứng & Hợp pháp hóa

We provide multilingual interpreting and meeting management services via online platforms such as Zoom and Google Meet or telephone. The interpreter shall also act as the MC, who connects people and directs the conversation according to the prepared script or on an event by event basis.
  • Support for all forms of online interpreting
  • Telephone or teleconference interpreting services
  • Interpreting on online meeting platforms for sessions of all sizes
Dịch thuật

Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền

Nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý

 

We work with a group of
amazing companies

FAQ

Consecutive interpretation (CI) is a mode of interpreting in which the interpreter listens to the speaker, takes notes or mentally processes the information, and then conveys the message in the target language once the speaker has finished speaking.

In consecutive interpretation, the interpreter typically stands next to the speaker, takes notes while the speaker is talking, and then delivers the message in the target language once the speaker has finished. Consecutive interpretation is often used in smaller settings such as meetings, negotiations, or courtrooms.

The advantage of consecutive interpretation is that it allows for more accuracy and control over the message as the interpreter can take the time to analyze and process the information before conveying it in the target language. This mode of interpreting also allows for more natural and fluid communication between the parties involved as they can pause and ask for clarification if needed.

Simultaneous interpretation (SI) is a mode of interpreting in which the interpreter translates the speaker’s message in real-time while the speaker is still speaking.

In simultaneous interpretation, the interpreter typically listens to the speaker through headphones and simultaneously interprets the message into the target language through a microphone, which is then transmitted to the listeners through headphones. Simultaneous interpretation is often used in larger settings such as conferences, conventions, or international summits.

The advantage of simultaneous interpretation is that it allows for faster communication and can save time as the interpreter does not have to wait for the speaker to finish before conveying the message in the target language. This mode of interpreting also allows for more natural and fluid communication between the parties involved as there is no need for interruptions or pauses.

FIND OUR MORE INTERPRETATION SERVICES

When you have an interpretation request, just pick up the phone and call us to book the service. Our interpreters are available for a qualification test in a over the phone interview or may provide resumes upon request.

News & Blogs

Welcome to AM's featured collection of the translation industry and client's success stories.