Question:

LAIV là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vắc-xin cúm chứa vi-rút sống đã suy yếu

Tiếng Anh: Live Attenuated Influenza Vaccine


Vắc-xin cúm chứa vi-rút sống đã suy yếu (LAIV) được làm từ các vi-rút cúm đã bị làm cho suy yếu. Vắc-xin này bảo vệ chống lại các vi-rút gây bệnh cúm (influenza, hay thường gọi là flu). Vắc-xin này không bảo vệ chống lại các vi-rút hoặc vi khuẩn gây bệnh cảm lạnh hoặc cúm dạ dày/cúm bao tử (stomach flu).

Vắc-xin này là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh cúm, một bệnh do vi-rút nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong. Khi bạn được chủng ngừa, bạn cũng giúp bảo vệ những người khác bằng cách làm giảm sự lây lan của vi-rút cúm.