Câu hỏi:

RFP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Đề Nghị Mời Thầu

Tiếng Anh: Request For Proposal


Đề nghị mời thầu (RFP) là một tài liệu kinh doanh có chức năng thông báo và cung cấp chi tiết về một dự án nhằm mua được thiết bị hay dịch vụ phục vụ dự án đó. Nói cách khác, các nhà thầu nhận được đề nghị mời thầu này là những nhà bán hàng/nhà cung cấp tiềm năng sẽ đưa ra giá của thiết bị và dịch vụ.

Các tổ chức, thường là cơ quan chính phủ hoặc doanh nghiệp lớn là bên đưa ra các đề nghị mời thầu này. RFP thường được thông báo trên báo chí, trên các tạp chí thương mại của ngành liên quan.