Question:

Từ thiện là gì?

Answer:

Từ Thiện = Việc tốt khởi nguồn từ tâm ý

Có phải là việc mình cho ai đó một cái gì đó mà họ đang cần? Đây có thể chỉ là điều kiện đủ, là sự BỐ THÍ. Điều kiện cần của việc cho đi là LÒNG NHÂN TỪ, vì khi không có LÒNG NHÂN TỪ, thì đó chỉ là một ý thích vô tư hoặc đôi khi là sự một đổi chác toan tính.
  • Lòng nhân từ thì khó nhận biết vì nó nằm ở rất sâu trong mỗi con người, khi lòng nhân từ bị trưng ra thì nó sẽ tự tan biến.
  • Thứ mà mình cho đi có thể mang giá trị vật chất nhưng cũng có thể mang giá trị tinh thần.