Question:

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?

Answer:

Hành chính Việt Nam chia tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam. Tính đến năm 2022, Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương.

5 Thành phố trực thuộc trung ương

 1. TP. Hà Nội
 2. TP. Hải Phòng
 3. TP. Hồ Chí Minh
 4. TP. Đà Nẵng
 5. TP. Cần Thơ

Xem thêm: phân cấp hành chính Việt Nam

Một số thống kê thú vị

 • Tỉnh có diện tích lớn nhất là tỉnh Nghệ An với 16.500 km².
 • Tỉnh có diện tích nhỏ nhất là tỉnh Bắc Ninh với 822,7 km².
 • Tỉnh đông dân nhất là tỉnh Thanh Hóa với 3.640.128 người.
 • Tỉnh ít dân nhất là tỉnh Bắc Kạn với 313.905 người.
 • Tỉnh có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện nhất là tỉnh Thanh Hóa với 27 đơn vị hành chính.
 • Tỉnh có ít đơn vị hành chính cấp huyện nhất là tỉnh Hà Nam với 6 đơn vị hành chính.