Hiệu đính bản dịch quyết định đến chất lượng dịch thuật như thế nào?

Hiệu đính bản dịch quyết định đến chất lượng dịch thuật như thế nào?

Vậy vai trò của hiệu đính là gì trong dịch thuật và người hiệu đính cần làm những gì?

Trong hoạt động dịch thuật chuyên nghiệp, các bản dịch cần được thực hiện tuân thủ quy trình TEP. Trong qui trình này, Editing (E) giữ một vai trò quan trọng mang tính quyết định đến chất lượng bản dịch, Vậy nó quyết định như thế nào? Tại sao nó lại quan trọng? thì trong bài viết này, tôi với kinh nghiệm 5 năm thực hiện vai trò một dịch thuật viên chuyên nghiệp sẽ chia sẻ những hiểu biết của mình về hoạt động này.

Qui trình TEP là gì?

Trước tiên, hiệu đính là từ ghép bởi từ hiệu chỉnh và đính chính. Nghĩa là nó sẽ bao gồm 2 hoạt động khác nhau cùng nhằm mục đích “sửa lại cho đúng”. Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình mà người thực hiện công việc này sẽ đảm bảo tính đúng đắn cho các tài liệu.

How translation editing determines translation quality

Hiệu đính bản dịch là gì?

Hiệu đính bản dịch là việc sửa lại bản dịch để đảm bảo các yếu tố văn phong, tính chuyên môn, tính đúng đắn, tính thống nhất. Nghĩa là cần thực hiện cả hiệu đính ngôn ngữ và hiệu đính chuyên môn để đảm bảo:
  1. Thống nhất thuật chuyên ngành ngữ và cách dịch
  2. Đảm bảo tính chuyên môn của bản dịch (y tế, pháp lý, marketing, …)
  3. Văn phong phù hợp với loại tài liệu, đối tượng đọc và thị trường mục tiêu.

Vậy hiệu đính trong dịch thuật chính là bước làm tăng chất lượng bản dịch để tiến tới việc đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của khách hàng.

Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Bạn đang muốn có một chi phí dịch thuật tương xứng?

Hoạt động hiệu đính dịch thuật tại AMVN

Tại AMVN, hiệu đính là một qui trình bắt buộc sẽ do các dịch thuật viên cao cấp hoặc chuyên gia chuyên ngành thực hiện sau khi dịch thuật và trước khi đọc soát. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hiệu đính ngôn ngữ cùng với hiệu đính chuyên môn hoặc lựa chọn một trong 2 theo nhu cầu cụ thể của mình.

Hiệu đính bản dịch quyết định đến chất lượng dịch thuật như thế nào?