Our Clients Say:

Tài liệu tiêu chuẩn của BSI khá đa dạng và tính chuyên môn cao. Đội ngũ của AM đã nỗ lực dịch thuật khá chuẩn xác với chi phí hợp lý. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng các bản dịch thuật tiêu chuẩn ISO của AMVN và đã áp dụng trong tư vấn cho khách hàng của mình.

BSI Group (Vietnam)

Tổ chức tiêu chuẩn Vương quốc Anh (viết tắt là BSI, công ty do Royal Charter thành lập), thực hiện hoạt động của Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (NSB) tại Vương quốc Anh.