Our Clients Say:

AMVN cung cấp dịch vụ nhanh chóng. Đội ngũ làm việc cho tôi cảm thấy sự chuyên nghiệp và tận tâm. AMVN sẽ là lựa chọn của chúng tôi cho các dự án tư vấn luật quốc tế. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho khách hàng của YLINK nếu được hỏi.

YLINK Law Firm

Ylink là Công ty luật Việt Nam có kinh nghiệm Tư Vấn Đầu Tư, Hoạt động Doanh Nghiệp, Mua Bán Và Hợp Nhất Doanh Nghiệp, Lao động; Sở hữu trí tuệ; Dự án đầu tư xây dựng và Bất động sản.