Dịch thuật hồ sơ thầu nhanh và chuẩn xác

Dịch thuật hồ sơ thầu nhanh và chuẩn xác

Để thành công trong một dự án đấu thầu, việc chuẩn bị hồ sơ chào thầu và hồ sơ dự thầu là rất quan trọng. Các hồ sơ liên quan đến dự án thầu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và dịch thuật chuẩn xác vì đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chọn bên thắng thầu và thực hiện nghĩa vụ cam kết trong gói thầu.

Để thành công trong một dự án đấu thầu, việc chuẩn bị hồ sơ chào thầu và hồ sơ dự thầu là rất quan trọng. Các hồ sơ liên quan đến dự án thầu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và dịch thuật chuẩn xác vì đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chọn bên thắng thầu và thực hiện nghĩa vụ cam kết trong gói thầu.

Hồ sơ Thầu là gì?

Hồ sơ Thầu có nghĩa bao gồm Hồ sơ Mời thầu (Tender Dossier) dành cho chủ đầu tư dự án và và hồ sơ Dự thầu (Bidding Dossier) dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia đấu thầu cạnh tranh. Hồ sơ thầu có tính chất pháp lý và là cơ sở để các bên ký kết thực hiện hợp đồng.

Fast and accurate bidding dossier translation

Hồ sơ Mời thầu là gì? 

Hồ sơ Mời thầu là hồ sơ được ban hành bởi chủ đầu tư để cung cấp các yêu cầu cho một dự án làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu cạnh tranh. 

Thông thường các chủ đầu tư sẽ thuê các công ty tư vấn có năng lực để tư vấn lập hồ sơ. Việc lựa chọn nhà tư vấn này cũng có thể được thực hiện thông qua qui trình đấu thầu công khai cạnh tranh. 

Hồ sơ Dự thầu là gì?

Hồ sơ Dự thầu là các hồ sơ được lập bởi các nhà thầu hoặc các nhà đầu tư để tham gia đấu thầu cạnh tranh cho một gói thầu cụ thể. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc cá nhân có thể liên kết thành những liên danh nhà thầu để cùng nhau đáp ứng các yêu cầu sau của Hồ sơ Mời thầu.

 • Đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật của gói thầu đối với gói thầu xây dựng, mua bán thiết bị, …
 • Đáp ứng lợi ích kinh tế cạnh tranh so với các đơn vị khác.
 • Đáp ứng năng lực để thực hiện thành công dự án thầu.

Tại sao cần phải dịch thuật hồ sơ thầu? 

Ngày nay, việc tổ chức đấu thầu diễn ra rộng rãi và cạnh tranh, thu hút nhiều nhà thầu quốc tế tham dự các gói thầu tại Việt Nam để tìm kiếm công nghệ tối ưu, giá cả cạnh tranh. Vì vậy, khi chủ đầu tư công bố một gói thầu thường sẽ bao gồm nhiều ngôn ngữ quốc tế. Ngược lại, các nhà thầu quốc tế cũng cần phải cung cấp bản dịch song ngữ cho hồ sơ dự thầu của mình.

 • Dịch thuật Hồ sơ Mời thầu để có thể công bố rộng rãi hơn
 • Dịch thuật Hồ sơ Dự thầu để có thể nộp theo yêu cầu về ngôn ngữ của chủ đầu tư

Những lưu ý khi dịch hồ sơ thầu

Hồ sơ Thầu thường khá đặc trưng về mẫu nhưng nội dung có thể được điều chỉnh theo từng dự án và lĩnh vực. Vì vậy, khi dịch hồ sơ Thầu cũng cần có những lưu ý để đảm bảo thành công của dự án:

 • Dịch thuật phải đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu
 • Bảo toàn được định dạng ban đầu của tài liệu, nhất là những hình ảnh, biểu đồ
 • Đáp ứng chính xác tính chuyên môn của bản dịch
 • Tuân thủ các tiêu chí dịch thuật chuyên nghiệp như dịch đúng, đầy đủ

Những tài liệu, hồ sơ thường xuất hiện trong các dự án đấu thầu

 • Bảo đảm dự thầu
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Danh sách ngắn
 • Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển
 • Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển
 • Hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ yêu cầu
 • Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Hợp đồng
 • Kiến nghị 

AM Việt nam cung cấp các dịch vụ dịch thuật hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo mật, chất lượng vượt trội với chi phí phải chăng.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp miễn phí các bản dịch thử để khách hàng đánh giá chất lượng ban đầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá và những thông tin mong muốn.

Dịch thuật hồ sơ thầu nhanh và chuẩn xác