Question:

AM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vị trí quản lý bộ phận Account

Tiếng Anh: Account Manager


Account Manager chính là người chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bộ phận Account trong công ty Agency (công ty cung cấp các ý tưởng sáng tạo, giải pháp cho các nhãn hàng..…). Và đây chính là bộ phận thực hiện các hoạt động và duy trì việc tìm kiếm khách hàng, nhờ đó mang tới các đơn hàng cho các công ty làm dịch vụ sáng tạo.

Account Manager là người phải giữ được các mối quan hệ với khách hàng. Bên cạnh đó Account Manager còn quản lý các cấp thấp hơn trong bộ phận như Account Executive và đưa ra những đánh giá, phân tích từ các báo cáo từ họ.

Account Manager sẽ là người chịu trách nhiệm khi có bất kì vấn đề gì xảy ra trong quá trình tìm kiếm và đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.