Question:

LLC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tiếng Anh: Limited Liability Company


Theo Luật Doanh nghiệp 2014 qui định: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được luật pháp Việt Nam công nhận. Trong đó, công ty là pháp nhân và chủ sở hữu công ty là thể nhân sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty, đây là hai thực thể pháp lí tách bạch riêng biệt (Theo quy định tại Bộ luật Dân sự).

Công ty TNHH là một khối cơ cấu kinh doanh được phép hoạt động theo luật. Chủ sở hữu LLC thường được gọi là thành viên. Quyền sở hữu công ty TNHH không bị hạn chế, ai cũng có thể trở thành thành viên cụ thể là cá nhân, tập đoàn, người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài. Thậm chí là cả các LLC khác. Tuy nhiên các ngân hàng hay công ty bảo hiểm thì đều không thể hình thành LLC.

Công ty TNHH được thành lập theo thỏa thuận hợp tác chính thức với các điều khoản của tổ chức và cần được nộp cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Để thành lập LLC dễ hơn rất nhiều so với thành lập một công ty.