Question:

LME là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn

Tiếng Anh: London Metal Exchange


Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn hay Sở giao dịch Kim loại Luân Đôn là một sàn giao dịch hợp đồng tương lai với thị trường lớn nhất thế giới về hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cho các kim loại cơ bản và một số kim loại khác. LME cung cấp các hợp đồng với ngày đáo hạn tới 3 tháng từ ngày giao dịch, cùng các hợp đồng dài ngày tới 123 tháng, cũng như các giao dịch thanh toán ngay. LME cũng cung cấp các công cụ nghiệp vụ phái sinh như phòng hộ (hedging), giá tham chiếu toàn thế giới, và quyền chọn giao hàng vật chất để tất toán hợp đồng. Vào tháng 7 năm 2012, các cổ đông của LME đã biểu quyết bán sàn giao dịch này cho Sở Giao dịch và Kết toán Hong Kong (HongKong Exchanges and Clearing) với giá 1,4 tỷ bảng Anh.