Câu hỏi:

YTD là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Từ đầu năm đến nay

Tiếng Anh: Year to Date


Từ đầu năm đến nay đề cập đến khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm hoặc năm tài chính hiện tại cho đến ngày hiện tại. Thông tin YTD rất hữu ích để phân tích xu hướng kinh doanh theo thời gian hoặc so sánh dữ liệu hiệu suất với các đối thủ hoặc đồng nghiệp trong cùng ngành. Từ viết tắt thường gặp trong các khái niệm như lợi nhuận đầu tư, thu nhập và thanh toán ròng.