Thuật ngữ & Viết tắt

Hàng OEM là gì?

OEM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Original Equipment Manufacturer”, một thuật ngữ được sử dụng để chỉ nhà sản xuất thiết bị

Đọc thêm

ZOPA là gì?

Tiếng Việt: Vùng thỏa thuận khả thi Tiếng Anh: Zone of Possible Agreement Vùng thỏa thuận khả thi (ZOPA) hoặc phạm vi thương lượng, mô

Đọc thêm

ZBB là gì?

Tiếng Việt: Lập dự toán từ đầu Tiếng Anh: Zero Based Budgeting Lập dự toán từ đầu (zero-based budgeting) là kỹ thuật của ngành kế

Đọc thêm

WTO là gì?

Tiếng Việt: Tổ chức Thương mại Thế giới Tiếng Anh: World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới được thành lập và hoạt động

Đọc thêm

WHT là gì?

Tiếng Việt: Thuế khấu trừ tại nguồn Tiếng Anh: Withholding Tax Thuế khấu trừ tại nguồn (hay còn gọi là Thuế thu tại nguồn, Thuế

Đọc thêm

WFH là gì?

Tiếng Việt: Làm việc từ xa Tiếng Anh: Work From Home Work From Home – có nghĩa là làm việc từ xa, làm việc tại

Đọc thêm

WC là gì?

Tiếng Việt: Vốn lưu động Tiếng Anh: Working capital Vốn lưu động (Working capital) bao gồm các nguồn vốn trong ngắn hạn để vận hành

Đọc thêm

VP là gì?

Tiếng Việt: Phó chủ tịch Tiếng Anh: Vice President Phó Chủ tịch (trong tiếng Anh-Anh: Phó Chủ tịch dùng cho chính phủ và Giám đốc

Đọc thêm

VC là gì?

Tiếng Việt: Vốn đầu tư mạo hiểm Tiếng Anh: Venture Capital Vốn đầu tư mạo hiểm là nguồn tài chính mà các nhà đầu tư

Đọc thêm

UPI là gì

Tiếng Việt: Giao diện thanh toán hợp nhất Tiếng Anh: Unified Payment Interface Giao diện thanh toán hợp nhất là một hệ thống thanh toán

Đọc thêm