Thuật ngữ & Viết tắt

ZOPA là gì?

Tiếng Việt: Vùng thỏa thuận khả thi Tiếng Anh: Zone of Possible Agreement Vùng thỏa thuận khả thi (ZOPA) hoặc phạm vi thương lượng, mô

Read More »

ZBB là gì?

Tiếng Việt: Lập dự toán từ đầu Tiếng Anh: Zero Based Budgeting Lập dự toán từ đầu (zero-based budgeting) là kỹ thuật của ngành kế

Read More »

WTO là gì?

Tiếng Việt: Tổ chức Thương mại Thế giới Tiếng Anh: World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới được thành lập và hoạt động

Read More »

WHT là gì?

Tiếng Việt: Thuế khấu trừ tại nguồn Tiếng Anh: Withholding Tax Thuế khấu trừ tại nguồn (hay còn gọi là Thuế thu tại nguồn, Thuế

Read More »

WFH là gì?

Tiếng Việt: Làm việc từ xa Tiếng Anh: Work From Home Work From Home – có nghĩa là làm việc từ xa, làm việc tại

Read More »

WC là gì?

Tiếng Việt: Vốn lưu động Tiếng Anh: Working capital Vốn lưu động (Working capital) bao gồm các nguồn vốn trong ngắn hạn để vận hành

Read More »

VP là gì?

Tiếng Việt: Phó chủ tịch Tiếng Anh: Vice President Phó Chủ tịch (trong tiếng Anh-Anh: Phó Chủ tịch dùng cho chính phủ và Giám đốc

Read More »

VC là gì?

Tiếng Việt: Vốn đầu tư mạo hiểm Tiếng Anh: Venture Capital Vốn đầu tư mạo hiểm là nguồn tài chính mà các nhà đầu tư

Read More »

UPI là gì

Tiếng Việt: Giao diện thanh toán hợp nhất Tiếng Anh: Unified Payment Interface Giao diện thanh toán hợp nhất là một hệ thống thanh toán

Read More »

USP là gì?

Tiếng Việt: Điểm bán hàng độc nhất Tiếng Anh: Unique Selling Proposition Điểm bán hàng độc nhất là một khái niệm trong tiếp thị, chỉ

Read More »