Question:

Văn hóa Trà Đạo của Nhật Bản là gì?

Answer:

Trà đạo được coi là một biểu tượng tâm hồn của người Nhật và là điểm nổi bật của văn hóa Nhật. Trà đạo không chỉ chứa đựng sâu sắc về tâm hồn mà còn về tinh thần của con người xứ sở “Mặt trời mọc”.

Người Nhật quan niệm rằng việc uống và thưởng thức trà đạo giúp họ phát triển giá trị tinh thần của bản thân. Do vậy việc uống trà đạo theo đúng nghi lễ truyền thống được tổ chức tại một căn phòng trong một khu vườn có tên là Chaniwa.