Question:

HBL là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vận đơn thứ cấp

Tiếng Anh: House Bill Of Lading


House Bill of Lading hay HBL là là vận đơn thứ cấp do công ty Forwarder phát hành cho Shipper (người gửi hàng thực tế) và Consignee (người nhận hàng thực tế) trong trường hợp Shipper không yêu cầu Bill gốc từ phía hãng tàu. Nếu vận đơn thứ cấp do hãng hàng không phát hành thì được ký hiệu là HAWB.

Công ty giao nhận sẽ phát HBL cho cho khách hàng khi ngay sau khi chủ hàng hoàn tất các công việc như: đóng hàng, giao hàng cho công ty giao nhận, hoàn thành các thủ tục quan quan xuất khẩu và đóng các khoản phí liên quan.

HBL là một chứng từ cần thiết trong vận chuyển vì nó là sự xác nhận chính thức về việc nhận hàng đã được vận chuyển. Trên HBL thì người gửi hàng thường là người xuất khẩu còn người nhận hàng là người nhập khẩu.