Câu hỏi:

HP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Thuê mua trả góp

Tiếng Anh: Hire Purchase


Thuê mua trả góp là hình thức mua trả góp tài sản trong một khoảng thời gian, thường là một đến 5 năm được áp dụng đối với trường hợp người mua có thế chấp và cả trường hợp không có thế chấp; trong đó, phổ biến là không có thế chấp.

Bản chất:

Hình thức thuê mua trả góp bắt nguồn từ những biện pháp khuyến mại của các công ty chế tạo lớn nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Trong giai đoạn đầu người bán thường giao quyền sở hữu tài sản cho người thuê ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

Tuy vậy biện pháp này mang lại cho người bán quá nhiều rủi ro, nên sau này người bán thường giữ lại quyền sở hữu đối với tài sản thay vì nhận thế chấp của người mua.
Hình thức bán trả góp đã trở thành khá tương đồng với thuê tài chính. Đây là một phương thức tài trợ khá đặc biệt của tín dụng thuê mua.

Hình thức thuê mua trả góp thường bao gồm các nghiệp vụ sau:

  • Sau khi kí hợp đồng thuê mua trả góp, người cho thuê (người bán) chuyển giao quyền sử dụng tài sản cho bên thuê và nhận được khoản tiền ban đầu.
  • Định kì, bên thuê thanh toán tiền trả góp theo hợp đồng.
  • Kết thúc kì hạn ghi trên hợp đồng, bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê.