Question:

MOQ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Số lượng đặt hàng tối thiểu

Tiếng Anh: Minimum Order Quantity


Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) là số lượng hàng tồn kho thấp nhất mà nhà cung cấp sẵn sàng bán. Nếu bạn không thể mua MOQ của một sản phẩm cụ thể, thì nhà cung cấp sẽ không bán sản phẩm đó cho bạn. MOQ cũng có thể hiểu là số lượng đơn vị sản xuất (hay bán) tối thiểu trong một thời điểm nhất định.
Trong thương mại điện tử, nó thường được nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sử dụng nhiều nhất trong bối cảnh chạy sản xuất, mặc dù người bán có thể đặt MOQ cho các loại đơn đặt hàng khác nhau.

Người mua thường chỉ muốn mua số lượng sản phẩm họ cần để họ không giữ lại lượng hàng dư thừa. Tuy nhiên, nhu cầu của người mua khác với nhu cầu của nhà cung cấp và MOQ được thiết lập để các nhà cung cấp không bị lợi dụng.