Câu hỏi:

TEFRA là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982

Tiếng Anh: Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982


Đạo luật Công bằng thuế và trách nhiệm tài khoá năm 1982 (TEFRA) là luật thuế liên bang Mỹ được thông qua năm 1982 để tăng doanh thu ở nước này thông qua việc kết hợp cắt giảm chi tiêu liên bang, tăng thuế và các biện pháp cải cách. Luật này đã sửa đổi một số khía cạnh của Đạo luật thuế phục hồi kinh tế năm 1981 (ERTA). Cả hai điều luật này đều được áp dụng trong nhiệm kì Tổng thống Reagan.