Hiệu đính & Đọc soát

Hiệu đính & Đọc soát là quá trình kiểm tra và sửa chữa các bản dịch để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và truyền đạt được ý đồ ban đầu của bản gốc. 

Các nhà ngôn ngữ học tại AM Việt Nam sẽ tập trung vào việc cải thiện văn phong, thuật ngữ và ý nghĩa của bản dịch để đảm bảo rằng chúng phản ánh chính xác ý nghĩa của văn bản gốc và phù hợp với mục đích sử dụng của văn bản đó.

Hiệu đính

Các nhà ngôn ngữ học có chuyên môn xem xét cẩn trọng để có những sửa đổi phù hợp để giúp bản dịch của bạn đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, thông điệp và văn phong.

blank
blank

Đọc soát

Là qui trình cuối cùng để bản dịch trở nên hoàn hảo hơn. Quá trình này do  những nhà ngôn ngữ học có kinh nghiệm và kỹ năng ngôn ngữ chuyên nghiệp thực hiện.

  • Đọc soát chính tả, lỗi lặp từ
  • Sửa đổi ngữ pháp, cách viết để văn phong mạch lạc
  • Khắc phục các vấn đề về hình thức như dấu câu, viết hoa, định dạng chữ.

Tìm hiểu hoạt động Hiệu đính & Đọc soát tại AM Việt Nam

blank

Phrase Elementary 2: Các tính năng bổ trợ trên Phrase Memsource cho biên dịch viên chuyên nghiệp

Phrase Memsource là một trong những công cụ dịch thuật mạnh mẽ và hiệu quả, được thiết kế dành riêng cho các biên dịch viên chuyên nghiệp. Với các tính năng vượt trội như bộ nhớ dịch thuật (Translation Memory), quản lý thuật ngữ (Term Base), và khả năng tích hợp với nhiều định dạng tài liệu, Phrase Memsource giúp tăng cường năng suất và đảm bảo chất lượng dịch thuật.

blank

Phrase Elementary 1: Hướng dẫn sử dụng Phrase Memsource cho biên dịch viên chuyên nghiệp

Phrase Memsource là một trong những công cụ dịch thuật mạnh mẽ và hiệu quả, được thiết kế dành riêng cho các biên dịch viên chuyên nghiệp. Với các tính năng vượt trội như bộ nhớ dịch thuật (Translation Memory), quản lý thuật ngữ (Term Base), và khả năng tích hợp với nhiều định dạng tài liệu, Phrase Memsource giúp tăng cường năng suất và đảm bảo chất lượng dịch thuật.

Dịch tài liệu pháp lý cho doanh nghiệp và những điều cần lưu ý.

Doanh nghiệp ngày nay hoạt động trong môi trường ngày càng toàn cầu hóa. Việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện nhiều giao dịch, ký kết hợp đồng, tham gia tranh tụng với các đối tác nước ngoài. Do đó, nhu cầu dịch tài liệu pháp lý sang tiếng nước ngoài ngày càng trở nên quan trọng.

blank

Phrase Elementary 2: Các tính năng bổ trợ trên Phrase Memsource cho biên dịch viên chuyên nghiệp

Phrase Memsource là một trong những công cụ dịch thuật mạnh mẽ và hiệu quả, được thiết kế dành riêng cho các biên dịch viên chuyên nghiệp. Với các tính năng vượt trội như bộ nhớ dịch thuật (Translation Memory), quản lý thuật ngữ (Term Base), và khả năng tích hợp với nhiều định dạng tài liệu, Phrase Memsource giúp tăng cường năng suất và đảm bảo chất lượng dịch thuật.

blank

Phrase Elementary 1: Hướng dẫn sử dụng Phrase Memsource cho biên dịch viên chuyên nghiệp

Phrase Memsource là một trong những công cụ dịch thuật mạnh mẽ và hiệu quả, được thiết kế dành riêng cho các biên dịch viên chuyên nghiệp. Với các tính năng vượt trội như bộ nhớ dịch thuật (Translation Memory), quản lý thuật ngữ (Term Base), và khả năng tích hợp với nhiều định dạng tài liệu, Phrase Memsource giúp tăng cường năng suất và đảm bảo chất lượng dịch thuật.