Hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan

Cá nhân hoặc tổ chức khi có giấy tờ do Việt Nam/Thái Lan cấp muốn sử dụng tại Thái Lan/Việt Nam cần hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ này sau đó dịch sang Tiếng Việt hoặc Tiếng Thái. Tìm hiểu thủ tục, chi phí và thời gian để HPHLS qua bài viết này.
Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan
Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan

Hợp pháp hóa lãnh sự/Chứng nhận lãnh sự là gì?

Theo quy định tại khoản 1 và  2, Điều 2 trong Nghị định 111/2011/NĐ-CP,  “Hợp pháp hóa lãnh sự” và “Chứng nhận lãnh sự” được hiểu như sau:

 • “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.
 • “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Giấy tờ được hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Thái Lan để dùng vào mục đích gì?

Giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp muốn sử dụng tại Thái Lan cần được Chứng nhận lãnh sự/Hợp pháp hóa lãnh sự.  Các giấy tờ hợp pháp hóa có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Chứng minh danh tính: Các giấy tờ hợp pháp hóa như hộ chiếu, thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân khác được sử dụng để chứng minh danh tính và quyền lợi của cá nhân trong các giao dịch pháp lý hoặc quy trình hành chính.
 • Chứng minh quyền sở hữu: Giấy tờ hợp pháp hóa có thể được sử dụng để chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản như đất đai, xe cộ, tài sản trí tuệ, và các loại tài sản khác.
 • Thực hiện giao dịch tài chính: Các giấy tờ như hợp đồng, hóa đơn, hoặc các tài liệu tài chính khác có thể được hợp pháp hóa để thực hiện các giao dịch mua bán, cho vay, hoặc các giao dịch tài chính khác.
 • Chứng minh tình trạng hôn nhân: Giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy ly hôn có thể được hợp pháp hóa để chứng minh tình trạng hôn nhân của cá nhân trong các trường hợp pháp lý liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm hôn nhân.
 • Chứng minh trình độ học vấn hoặc kỹ năng: Các bằng cấp, chứng chỉ và giấy tờ liên quan có thể được hợp pháp hóa để chứng minh trình độ học vấn hoặc kỹ năng của cá nhân trong quá trình tuyển dụng, xin việc, hoặc thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.
 • Thực hiện thủ tục pháp lý: Các giấy tờ như giấy ủy quyền, giấy tờ pháp lý, và các tài liệu khác có thể được hợp pháp hóa để thực hiện các thủ tục pháp lý như ký kết hợp đồng, thừa nhận công chứng, hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng.
 • Mục địch khác, v.v.

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với trường hợp giấy tờ được cấp bởi cơ quan thuộc Thái Lan

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự  tại Cục lãnh sự  Thái Lan(03 ngày làm việc)

 • Đối với tài liệu được cấp bởi một cơ quan tổ chức của Thái Lan muốn sử dụng được tại Việt Nam, tài liệu đó cần được Chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự Thái Lan trước khi gửi về Việt Nam.
 • Bước này Cục lãnh sự sẽ xác nhận rằng chữ ký  và con dấu trên văn bản là do cơ quan có thẩm quyền thuộc Thái Lan cấp.
blank
Tem Chứng nhận lãnh sự do Cục lãnh sự Thái Lan cấp

Bước 2: Chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan (04 ngày làm việc)

 • Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội. Địa chỉ tại: 26 P. Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại sứ quán không nhận hồ sơ nộp qua đường bưu điện.
 • Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
  • Giấy giới thiệu (Bắt buộc đối với trường hợp bên yêu cầu là tổ chức, doanh nghiệp). Văn bản được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh, thể hiện đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu công ty (Giấy giới thiệu (1)_VI-EN).
  • Tờ khai yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan. Tờ khai này sẽ được cấp khi đến làm việc trực tiếp tại Đại sứ quán và viết tay.
  • Căn cước công dân (bản gốc). Trường hợp bên yêu cầu là cá nhân hay tổ chức thì người đến làm việc trực tiếp vẫn phải mang theo CCCD. Đại sứ quán cần Căn cước công dân để đối chiếu với Giấy giới thiệu.
  • Bản gốc giấy tờ cần làm thủ thủ tục chứng nhận lãnh sự.
  • 01 bản photocopy giấy tờ cần làm thủ tục chứng nhận lãnh sự. (Đại sứ quán sử dụng làm bản lưu)
 • Khi đến làm việc tại Đại sứ quán Thái Lan, chuyên viên sẽ yêu cầu người đến làm việc cung cấp hồ để kiểm tra. Nếu hồ sơ đã hợp lệ chuyên viên sẽ cấp giấy hẹn.
 • Bước này Đại sứ quán Thái Lan tại Hà nội sẽ xác nhận rằng con dấu và chữ ký của Cục lãnh sự Thái Lan trên giấy tờ là chính xác và hợp pháp.
Tem Chứng nhận lãnh sự do Đại sứ Quán Thái Lan tại Hà Nội cấp

Bước 3: Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục lãnh sự Việt Nam (03 ngày làm việc)

 • Sau khi đã tài liệu đã có đủ dấu các dấu chứng nhận lãnh sự, tài liệu cần Hợp pháp hóa tại Cục lãnh sự-Bộ ngoại Giao thì mới có thể sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. Địa chỉ tại: 40 P. Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
 • Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:
  • Tờ khai Hợp pháp hóa lãnh sự (Điền mẫu tờ khai tại đây)
  • Bản gốc giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự- 01 Bản photocopy giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự
  • Căn cước công dân của người đến nộp hồ sơ
  • Nếu tài liệu là tiếng Thái thì cần dịch và công chứng bản dịch đính kèm để đối chiếu. Nếu tài liệu là tiếng Anh thì có thể làm trực tiếp.
 • Bước này Cục lãnh sự Việt Nam sẽ xác nhận con dấu và chữ ký của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội là chính xác và hợp pháp.

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với trường hợp giấy tờ được cấp bởi cơ quan thuộc Việt Nam

Bước 1: Chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự Việt Nam (03 ngày làm việc)

 • Đối với tài liệu được cấp bởi một cơ quan tổ chức của Việt Nam muốn sử dụng được tại Thái Lan, trước tiên tài liệu đó cần được Chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự-Bộ ngoại giao Việt Nam. 
Tem chứng nhận lãnh sự do Cục lãnh sự-Bộ ngoại giao Việt Nam cấp
 • Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:
  • Tờ khai CNLS/HPHLS (Điền mẫu tờ khai tại đây)
  • Bản gốc giấy tờ cần chứng nhận lãnh sự
  • 01 Bản photocopy giấy tờ cần chứng nhận lãnh sự
  • Căn cước công dân của người đến nộp hồ sơ
 • Bước này Cục lãnh sự Việt Nam sẽ xác nhận con dấu và chữ ký trên tài liệu do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan (04 ngày làm việc)

 • Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội. Địa chỉ tại: 26 P. Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại sứ quán không nhận hồ sơ nộp qua đường bưu điện.
 • Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
  • Giấy giới thiệu (Bắt buộc đối với trường hợp bên yêu cầu là tổ chức, doanh nghiệp). Văn bản được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh, thể hiện đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu công ty (Giấy giới thiệu (1)_VI-EN).
  • Tờ khai yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan. Tờ khai này sẽ được cấp khi đến làm việc trực tiếp tại Đại sứ quán và viết tay.
  • Căn cước công dân (bản gốc). Trường hợp bên yêu cầu là cá nhân hay tổ chức thì người đến làm việc trực tiếp vẫn phải mang theo CCCD. Đại sứ quán cần Căn cước công dân để đối chiếu với Giấy giới thiệu.
  • Bản gốc giấy tờ cần làm thủ thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.
  • 01 bản dịch sang tiếng Thái hoặc tiếng Anh của giấy tờ cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.
  • 01 bản photocopy giấy tờ cần làm thủ tục chứng nhận lãnh sự. (Đại sứ quán sử dụng làm bản lưu)
 • Khi đến làm việc tại Đại sứ quán Thái Lan, chuyên viên sẽ yêu cầu người đến làm việc cung cấp hồ để kiểm tra. Nếu hồ sơ đã hợp lệ chuyên viên sẽ cấp giấy hẹn.
 • Bước này Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội sẽ xác nhận rằng con dấu và chữ ký của Cục lãnh sự-Bộ ngoại giao Việt Nam trên giấy tờ là chính xác và hợp pháp.
Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội

Chi phí Hợp pháp hóa lãnh sự/Chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan

Thủ tục Chứng  nhận lãnh sự/Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội sẽ cần thực hiện ba bước cơ bản. Tại mỗi bước thực hiện sẽ đóng phí cho cơ quan Lãnh sự hoặc Đại sứ quán riêng biệt. Mức phí thu sẽ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ do cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu. Các khoản chi phí có thể bao gồm:
 • Lệ phí CNLS/HPHLS tại Cục lãnh sự Thái Lan;
 • Lệ phí CNLS/HPHLS sự tại Cục lãnh sự Việt Nam;
 • Lệ phí CNLS/HPHLS tại Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội (phí thu bằng tiền  mặt trực tiếp, không chuyển khoản, bắt buộc sử dụng USD để nộp);
 • Phí dịch thuật, in ấn, công chứng hồ sơ.

Hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84149-Su dung Google dich hieu qua-2

04 Cách Sử dụng Google Translate Hiệu quả nhất

Google Translate đã được phát triển thành một công cụ đạt năng suất cao, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và giải quyết được nhu cầu có một bản dịch đủ để hiểu nghĩa. Trong bài viết này, AM Việt Nam sẽ chia sẻ về 4 cách để sử dụng Google Translate hiệu quả nhất.

Hiệu đính dịch máy

Hiệu đính bản dịch máy – Các yêu cầu

Sự tiến hóa của dịch máy (MT) có thể được coi là một yếu tố thay đổi cuộc chơi trong ngành dịch thuật. Các công ty dịch thuật cần xem xét về chất lượng của các dịch vụ dịch thuật, và định nghĩa lại dịch vụ dịch thuật là gì trong bối cảnh dịch thuật có sự tham gia của cả máy móc.